ΔΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  O.E.X.B.E

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        :   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       6944358564


ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ          :    ΞΟΥΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       6977229847


ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           :    ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ          6945695205


ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     :    ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        6974453175


ΤΑΜΙΑΣ                              :    ΓΙΑΣΗΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   6937277466


ΜΕΛΗ                                 :    ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   6977206926


                                                ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     6972690916


                                                ΔΡΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             6978311693


                                                ΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 6972284850


                                                ΜΠΟΥΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       6957834552


                                                ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤ.         6977629042