Νέες ανακοινώσεις

  • Ανακοινώσεις 2018 2018-09-04 17:25:50

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                  ΑΘΗΝΑ     10 / 10 / 2018    ΤΑ ΕΑΣ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΓΚΙΝΕΙΤΑΙ Καταγγέλλουμε τη διοίκηση Ροίδη –...

  • Ανακοινώσεις 2017 2014-05-04 17:25:50

    ΠΡΟΣ : ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   κ.  ΑΛΕΞΗ  ΤΣΙΠΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ               ΑΘΗΝΑ        18 / 12 / 2017   Κύριε ...

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

oexbeLOGO

ΑΘΗΝΑ 16/09/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της  Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη Χημική Βιομηχανία» MIS 5002920

Η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη χημική βιομηχανία», με Κωδ. ΟΠΣ 5002920, που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5920/760/A3-14/11/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) , έχοντας υπόψη την από 11-09-2018 Απόφαση του Δ.Σ. απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρον για την επιλογή Συνεργατών για την υλοποίηση του Υποέργου 1«Διαχείριση, παρακολούθηση και δημοσιότητα του έργου»..

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων  μέχρι και τη Τρίτη 02/10/2018 και ώρα 14:00 στην διεύθυνση: ΟΕΧΒΕ, Ιουλιανού 28, 10434 Αθήνα, 1ος όροφος 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : ΈΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 plaisio

 

 

 

 

 

facebook like box joomla