2008

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών παραγωγής Ζωοτροφών και Πτηνοτροφών όλης της χώρας
περισσότερα..........

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Απορρυπαντικών όλης της χώρας
περισσότερα..........

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών Ζυμών Αρτοποίας και Αμύλου - Αμυλοσακχάρου - Φρουκτολίνης  όλης της χώρας
περισσότερα..........

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008  (ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΉ)
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών Ζυμών Αρτοποίας και Αμύλου - Αμυλοσακχάρου - Φρουκτολίνης  όλης της χώρας
περισσότερα..........

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008 
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών  Πλαστικών και συναφών ειδών  όλης της χώρας
περισσότερα..........

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008 
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Χημικής Βιομηχανίας όλης της χώρας
περισσότερα..........

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008 
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Οινοπνευματοποιίας όλης της χώρας
περισσότερα..........

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008 
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Λιπασμάτων όλης της χώρας
περισσότερα..........

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008 
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Ελαστικών όλης της χώρας
περισσότερα..........